Działka budowlano inwesstycyjna

76000 zł

Opis

Sprzedam działkę budowlaną o łącznej powierzchni 1600 m2. Ma ona kształt trapezu o wymiarach 25,95 x 69,15 x 14,62 [m]. Działka położona jest w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński w m. Zielnowo. Jej usytuowanie to centralna część wsi, wzdłuż drogi krajowej 543 z chodnikiem i drogi gminnej. Poprzez szerokie bramy wjazdowe (6 m) ma z nimi bezpośredni kontakt. Cały jej obszar ogrodzony jest siatką na postumencie betonowym. W jej obrysie znajduje się budynek gospodarczy konstrukcji stalowej, o wymiarach 5 x 4,4 x 3,2 {axbxh [m]} z utwardzoną powierzchnią wewnętrzną. Całość jest rozbieralna. Istnieje też własna studnia z wodą pitną w części ogrodowej z młodymi drzewkami i krzewami owocowymi. Do działki doprowadzony jest prąd. Wieś jest skanalizowana i zwodociągowana. W najbliższym sąsiedztwie nie ma gospodarstw hodowlanych, które mogłyby emitować nieprzyjemne zapachy. Jest natomiast sklep, przystanek autobusowy i dom weselny. Do Radzynia Chełmińskiego jest 5 km, a do Grudziądza 16 km. Na mocy Uchwały Nr VI/66/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28.02.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielnowo III” dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zielnowo, Gmina Radzyń Chełmiński (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. Poz. 1560) działka oznaczona jest symbolem 8MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Decyzją Starosty Grudziądzkiego nr. GN 6124.1.235.2019 z dn. 06.08.2019 z racji spełniania warunków art. 11 ustawy z dnia 03.02.1996 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) nie zachodzi konieczność wydania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Janusz

August 9, 2019 11:44
Telefon kontaktowy: 725863245
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wgrudziadzu.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...