Ta oferta jest już nieaktualna

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii: Praca > Dam pracę

  Sprzątanie Oświęcim Umowa o Pracę od zaraz OGŁOSZENIE FIRMOWE

December 8, 2022 19:45 - Dam pracę - Oświecim
3010.00 zł
Szczegóły ogłoszenia
US DESTELLO , właściciel Polskiej Grupy Czystości, która świadczy usługi utrzymania czystości od ponad 10 lat zatrudni pracownika porządkowego do utrzymania czystości obiektu sportowego:

Praca według harmonogramu w godzinach 22:00-06:00, 2 dni pracy 1 dzień wolny.

Umowa o Pracę!Zapewniamy:

- miłą atmosferę w pracy

- terminowe wypłacanie wynagrodzeń.

- niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

- szkolenie dla osób sprzątającychKONTAKT :

Beata 798 710 050

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oraz zatrudnienia wybranego kandydata.

CV i dane osobowe kandydatów otrzymane w ramach prowadzonej rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów jej przeprowadzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Po wskazanym okresie dane osobowe są usuwane i nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Dane nie podlegają profilowaniu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. Danych nie przekazujemy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: US DESTELLO W. Wójcik , adres e-mail: biuromałpaus-pgc.pl.

Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania, udzielenie informacji, o które Pani/Pan prosi;

dalszej obsługi korespondencji z Panią/Panem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca;

ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa prowadzonej z Panią/Panem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania może być brak możliwości obsługi Pani/Pana korespondencji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowani
102
Ponad 100 portali ogłoszeniowych w całej Polsce
2 minuty
Tylko tyle czasu potrzebujesz aby dodać do nich swoje ogłoszenie
17 zł
A jedynie tyle zapłacisz za oszczędność swojego czasu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.